Mindset - Tankens kraft

Det är ett självstudier-program, du gör den i din egen takt. Programmet har 11 avsnitt med övningar för att lära dig att använda din tankes kraft.

Kurssammanfattning

Programmet är en resa mot att lära dig att använda dig av dina tankars kraft och lära dig hur mycket de påverkar dig och hur du kan påverka dem. Programmet ger dig övningar och insikt i hur mycket dina tankar styr dig. Du får resa in i dig själv och ta fram de positiva tankarnas kraft och få verktygen att styra ditt liv på ett positivt sätt. Programmet har 11 områden, med övningar för att lära dig att använda din tankes kraft.

Kursplan

Anette Torbjär

Kurspris

  • Mindset - Tankens kraft
  • 240 SEK

    Programmet är en resa mot att lära dig att använda dig av dina tankars kraft.

    Köp nu!